Što je znanost? Što je demokracija?
Izbor, Šikin blog

Što je znanost? Što je demokracija?

Što je znanost? Da ne bismo otišli u pretjerano teorijska razmatranja, zadovoljit ćemo se odgovorom koji je sudac W. R. Overton dao u procesu protiv američke države Arkansas zbog njezinog zakona da teorija evolucije i kreacionizam moraju imati jednaku zastupljenost u znanstvenom obrazovanju Arkanzašana (takve je zakone 1995. i 1996. godine bilo predložilo pet američkih država).

Naime, Ustav SAD strogo odvaja crkvu od države što implicira zabranu podučavanja vjerskih doktrina u državnim školama. To je navelo pobornike kreacionizma da tu vjersku doktrinu pokušaju uvesti u arkanzaške škole kao znanstvenu teoriju koja se na satima biologije treba predavati paralelno s teorijom evolucije.

To su i uspjeli spomenutim zakonom. Ipak, podnesena je tužba koja dovodi u pitanje znanstvenost kreacionizma, a time i ustavnost arkanzaškog zakona, pa je sudac Overton trebao neke kriterije po kojima će prosuđivati znanstvenost teorija. Odlučio se za manje-više standardne kriterije prema kojima je teorija znanstvena ako ima sljedeća svojstva:

1) Prihvaća prirodne zakone.
2) Svoja objašnjenja temelji na prirodnim zakonima.
3) Moguće ju je empirijski provjeravati.
4) Moguće ju je opovrgnuti.
5) Njezine tvrdnje nisu apsolutne i konačne.

Budući da kreacionizam nema nijedno od ovih svojstava, sudac Overton odbacio je arkanzaški zakon kao neustavan.

Što je demokracija? Najopćenitije kazano, demokracija je način kolektivnog odlučivanja koji u što većoj mjeri poštuje individualne odluke. Kako doći do demokratskih odluka nije lako pitanje. Za sada recimo kako se radi o tome da se iz individualnih odluka izvedu kolektivne odluke i da se pritom osiguraju jednaka prava svih individua. To se najčešće ne može postići u idealnom obliku, ali sustav je to demokratskiji što veći broj individua, pod što jednakijim uvjetima, može sudjelovati u donošenju kolektivnih odluka.

Nakon što smo donekle naznačili što mislimo pod znanošću i demokracijom, prelazimo na pitanje njihova odnosa.

Povijesna je činjenica da se klasična i moderna znanost javljaju istovremeno s klasičnom i modernom demokracijom. Kolijevka klasične jonske znanosti i demokracije antička je Grčka, dok je kolijevka moderne znanosti i demokracije novovjekovna Europa. Na istim prostorima i u istim vremenima pojavljuju se znanost i demokracija. Slijedi im razvojni „bum”. Je li to slučajno?

Jonsku znanost karakterizira odbacivanje tajnog i posvećenog znanja koje je dostupno samo nekima i prihvaćanje javnog i običnog znanja koje je dostupno svima. Jonska znanost nudi prirodna objašnjenja dostupna svima, umjesto natprirodnih objašnjenja dostupnih samo posvećenima. Autoritet ustupa mjesto empirijskoj provjeri i argumentu, a apsolutna nepogrešivost posvećenoga znanja zamjenjuje se pogrešivošću običnoga znanja.

Slične promjene susrećemo i u novovjekovnoj Europi. Renesansa također odbacuje autoritet i prihvaća argument. I ona se buni protiv posvećenoga znanja i svrstava se uz obično znanje, te traži prirodna objašnjenja umjesto natprirodnih.

Veza s demokracijom je očita. Ako je znanje obično i svima dostupno, onda takvo mora biti i odlučivanje. Povijest Zapada možemo iščitavati kao sve cjelovitije ostvarenje te osnovne ideje. U tom procesu, povratnom spregom, znanost gura demokraciju i demokracija znanost k svojim punim realizacijama. Vjerojatno bi se mogla obraniti teza da puna realizacija jedne ne bi bila moguća bez ostvarenja druge, kao ni druge bez prve, no ta tema premašuje okvir ovoga članka.

 

11. lipnja 2019.

About Author

Admin


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *